Disclaimer

Welkom op onze website!

Met “Dermalex” of “wij” verstaan wij de besloten vennootschap Omega Pharma gevestigd aan de Kralingseweg 201te Rotterdam, 3062 CE, Kamer van Koophandelnummer 09091869, die eigenaar is van deze website en onder de handelsnaam Dermalex haar onderneming drijft. Met “u” bedoelen we de bezoeker van deze website.

Acceptatie disclaimer

Dermalex nodigt bezoekers uit om op de pagina’s van deze website rond te kijken en te klikken op interactieve onderdelen, maar vraagt daarbij wel om in te stemmen met onze huisregels, die Dermalex in deze Disclaimer uiteenzet. Door uw bezoek (voort te zetten) op deze pagina wordt u geacht onze huisregels, die wij van tijd tot tijd aanpassen, te accepteren en na te leven. Als u niet instemt met onze huisregels verzoeken wij vriendelijk uw bezoek (actief en passief) af te breken en deze pagina te verlaten.

Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder de auteursrechten en databankrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Dermalex. Het is u dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Dermalex onze informatie, diensten, producten of uitgewerkte concepten al dan niet samenhangend met deze Website openbaar te maken of te verveelvoudigen. In dit licht heeft Dermalex passende maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Wanneer u journalist bent, of van plan bent om informatie op deze website te citeren, publiceren of op enige wijze te gebruiken, dan verzoekt Dermalex om vooraf contact op te nemen met ons via het contactformulier op de website. Zonder schriftelijke toestemming van Dermalex is enig gebruik van informatie, al dan niet voor openbaarmaking of verveelvoudiging, verboden.

Aansprakelijkheid

Dermalex heeft veel tijd geïnvesteerd in de weergave van de informatie en vormgeving van onze website en de uitgewerkte concepten die wij op deze website presenteren. De informatie op de website wordt in beginsel regelmatig aangevuld, vernieuwd en gecontroleerd door Dermalex. Wij doen ons best om onbedoelde onjuistheden die wij zelf opmerken, of punten waarop u ons attendeert te controleren en zonodig te aan te passen. Dermalex kan desondanks op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke fouten, onjuistheden in de informatie op deze website of schade- en/of kosten die voortvloeien uit gebruik hiervan.

Zorgvuldig gebruik

Het is niet de bedoeling dat u de infomatie op deze website ziet als advies. Voor advies dient u persoonlijk contact met de daartoe door Dermalex aangewezen medewerkers op te nemen. Wanneer wij op onze website hyperlinks naar andere websites plaatsen, betekent dit bovendien niet dat Dermalex de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of deze gecontroleerd heeft op enige wijze. Internet is geen veilige plaats en gebruikmaking van hyperlinks komt dan ook volledig voor uw eigen risico. Dermalex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van anderen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen.

De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij er op dat enig gebruik van onze website, dat door Dermalex als aanstootgevend wordt gezien, of op enige wijze schadelijk kan zijn voor Dermalex of andere bezoekers, niet is toegestaan. Voorts is het niet toegestaan om de bereikbaarheid en het functioneren van deze website (of andere websites via de website van Eczeem.nl) verstoren of beïnvloeden via technische kunstgrepen, zoals doch niet beperkt tot SQL-injections of DDOS-aanvallen. Tenslotte is het niet toegestaan om u of anderen toegang te (proberen te) verschaffen tot delen van onze website en servers die bedoeld zijn voor technisch onderhoud en interne systemen van Dermalex.

Cookie informatie

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, telefoon of ander apparaat worden geplaatst waarmee je deze website bezoekt. Wij gebruiken functionele cookies om onze diensten uit te voeren of om het gebruiksgemak van de website te vergroten.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Cookies weigeren of verwijderen
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande hyperlinks om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat na het verwijderen of uitzetten van cookies het kan gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergeven. Ook is het voor ons lastiger om onze website te verbeteren.

Deze website heeft de hieronder aangegeven cookies in gebruik. Uit het overzicht volgt per cookie het doel, de geldigheidsduur en wie toegang heeft tot de gegevens.

Naam

Doel

 Soort cookie

Geldigheidsduur

BIGipServer bit-inet-http- linux

Deze cookie verdeelt de gedane verzoeken tussen onze servers zodat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen. Dit verbetert snelheid en consistentie van het bezoek aan de website.

Functioneel

Duur van de sessie.

PHPSESSID

Deze cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je bezoekt en gedane zoekopdrachten.

Functioneel

Duur van de sessie.

CookieAccept

Deze functionele cookie onthoudt of je de informatie balk hebt gezien en weggeklikt.

Functioneel

1 jaar na plaatsing

__utma

In deze cookie wordt bijgehouden hoe vaak je op deze site bent geweest. Ook houdt deze cookie bij wanneer je voor het eerst bent geweest en wanneer voor het laatst.

Google Analytics

2 jaar na plaatsing

__utmb

Deze cookie meet het bezoek tijdstip in combinatie met utmc voor vaststellen van de bezoekduur.

Google Analytics

Duur van de sessie (30 min na laatste pageview)

__utmc

Deze cookie meet het tijdstip waarop je de website verlaat.

Google Analytics

Duur van de sessie

__utmz

Deze cookie registreert hoe je op de website terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld via een website of een zoekmachine en welke zoekwoorden daarbij gebruikt zijn.

Google Analytics

6 maanden na plaatsing

__utmx

Deze cookie wordt gebruikt voor Google Analytics Website Optimizer. Deze cookie houdt bij welke variant van een pagina je ziet, zodat je een consistente site ervaart.

Google Analytics

2 jaar na plaatsing

__atuvc

Deze cookie geeft informatie vanuit de social bookmark plugin van AddThis door naar Google Analytics. Via deze plugin kun je content delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.

AddThis

1 jaar na plaatsing

Vragen

Wanneer u technische problemen ondervindt op deze Website of andere vragen heeft, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen via het contactformulier op deze website. Wij proberen dan het probleem voor u zo spoedig mogelijk op te lossen.
Wij danken u voor het doorlezen van onze disclaimer en wensen u een prettige voortzetting van het bezoek aan onze website!

Share

Deel dit artikel met anderen:

Reageer

Alle reacties (0)
Gemiddelde beoordeling: